จองด่วน!! โปรโมชั่น Ulthera 400 shots 31,750.-

จากราคาปกติ
CPT 63,500.- 400 shots 31,750.-

Ulthera 600 shots 46,000.-
Ulthera 800 shots
60,000.-

โดยทีมแพทย์


หมายเหตุ หมดเขต 31 ธันวาคม 2562