จองด่วน!! โปรโมชั่น Ulthera 600 shots 55,200.-

จากราคาปกติ
92,000.- 600 shots 55,200.-


🎈 Promotion Ulthera 200 Shots
ราคาเต็ม 33,500.- ลดเหลือ 20,100.-
👉🏻 แถมฟรี Gentle Lift 1 ครั้ง

🎈Promotion Ulthera 400 Shots
ราคาเต็ม 63,500 บาท ลดเหลือ 39,000 บาท”
👉🏻 แถมฟรี Gentle Lift 2 ครั้ง

🎈 Promotion Ulthera 600 Shots
ราคาเต็ม 92,000.- ลดเหลือ 55,200.-
👉🏻 แถมฟรี Gentle Lift 2 ครั้ง

🎈 Promotion Ulthera 800 Shots
ราคาเต็ม 120,000.- ลดเหลือ 72,000.-
👉🏻 แถมฟรี Gentle Lift 2 ครั้ง

โดยทีมแพทย์


ปรึกษาและนัดหมาย