🔥โปรโมชั่น เสริมจมูก Open🔥
ลดขนาดจมูกไม่ต้องไปไกลถึงเกาหลี
เพียง 99,000.- รีบจองด่วน รับจำกัด !

ถ้าพูดถึงการแก้ไขโครงสร้างจมูกด้วยเทคนิค Open เมโกะเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ของประเทศไทยที่สามารถทำได้ขนาดนี้ไม่ต้องไปเกาหลีก็สามารถเปลี่ยนจมูกให้เรียวสวยปังได้

เหตุผลที่ต้องปรับโครงสร้างจมูกโดยเทคนิค Open​ ที่เมโกะ?
👃แก้ไขปัญหารูปร่างจมูกได้ครบทุกรูปแบบ
👃ลดขนาดฐานจมูกให้แคบลง
👃สันเรียวสวยดูธรรมชาติ
👃ยืดผนังกั้นจมูกให้ยาวขึ้น
👃เพิ่มปลายพุ่งได้มากกว่าเดิม
👃มองไม่เห็นแผล

ปรึกษาและนัดหมาย