จองด่วน!! โปรโมชั่น Hifu เริ่มต้น 3,900.-

✨ Promotion Hifu ✨
👉🏻Hifu 100 Shots ราคาเต็ม 6,500 บาท ลดเหลือ 3,900 บาท
👉🏻Hifu 150 Shots ราคาเต็ม 9,250 บาท ลดเหลือ 5,550 บาท
👉🏻Hifu 200 Shots ราคาเต็ม 12,000 บาท ลดเหลือ 7,200 บาท
👉🏻Hifu 300 Shots ราคาเต็ม 17,500 บาท ลดเหลือ 10,500 บาท
👉🏻Hifu 400 Shots ราคาเต็ม 22,500 บาท ลดเหลือ 13,500 บาท
👉🏻Hifu 500 Shots ราคาเต็ม 27,500 บาท ลดเหลือ 16,500 บาท
👉🏻Hifu 600 Shots ราคาเต็ม 32,500 บาท ลดเหลือ 19,500 บาท
👉🏻Hifu 700 Shots ราคาเต็ม 37,500 บาท ลดเหลือ 22,500 บาท
👉🏻Hifu 800 Shots ราคาเต็ม 40,000 บาท ลดเหลือ 24,000 บาท

โดยทีมแพทย์


ปรึกษาและนัดหมาย