จองด่วน!! โปรโมชั่น Hifu เริ่มต้น 3,100.-

🔥 Hifu 🔥
🎈 100 shots 3,100.-
🎈 150 shots 4,500.-
🎈 200 shots 5,900.-
🎈 300 shots 8,700.-
🎈 400 shots 11,400.-
🎈 500 shots 14,000.-
🎈 600 shots 16,500.-
🎈 700 shots 18,900.-
🎈 800 shots 21,200.-

โดยทีมแพทย์