🔥โปรโมชั่น ดูดไขมันเก็บเหนียง ลดสุดปัง 50%!!🔥

🧡ดูดไขมันเหนียง+คาง+กรอบหน้า
⚡️เพียง 25,000.-
❌ปกติ 50,000.-

✅เหมาะกับ ผู้มีปัญหาไขมันสะสมส่วน
เกินบริเวณใบหน้า หน้ากลม มีเหนียง

ปรึกษาและนัดหมาย