โปรโมชั่น สวยไม่สร่าง
ยกคิ้ว แก้ตาตก สวยย้อนวัย
Subbrow Lift

  • แก้ปัญหาเปลือกตาหนาไขมันเยอะา
  • ยกชั้นตา ให้หน้าดูเด็กลง แก้ปัญหาหนังตาตก ชั้นตาไม่ชัด
  • พร้อมปรับกล้ามเนื้อตาที่หย่อนคล้อยให้กระชับขึ้น
  • เติมความหวานให้ชั้นตา และใบหน้า
  • ตาดูโต สดใสมากขึ้น
  • เปลี่ยนรูปตาให้มีชั้นตาที่ชัดเจนมากขึ้น
  • เทคนิคซ่อนแผลไว้ใต้ท้องคิ้วเพื่อความเป็นธรรมชาติ