โปรโมชั่น สวยไม่สร่าง Subbrow ยกคิ้ว แก้ตาตก สวยย้อนวัย

  • Subbrow Lift
  • ยกชั้นตา ให้หน้าดูเด็กลง แก้ปัญหาหนังตาตก ชั้นตาไม่ชัด
  • พร้อมปรับกล้ามเนื้อตาที่หย่อนคล้อยให้กระชับขึ้น
  • ราคา 49,000