โปรโมชั่นสวยแพ็กคู่ รับ Gift Voucher Free 5,000.-
เมื่อมียอดทำศัลยกรรม 60,000 บาทขึ้น

สามารถนำไปใช้เป็นส่วนลด Skin หรือ Surgery ( ราคาเต็ม )ในครั้งถัดไปได้

หมายเหตุ หมดเขต 31 สิงหาคม 2565