เสริมจมูก หมอมนัส เมโกะ คลินิก

การผ่าตัดเสริมจมูก สามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบหลักๆ ได้แก่ การผ่าตัดเสริมจมูกแบบปิด (Close rhinoplasty) และการผ่าตัดเสริมจมูกแบบเปิด (Open rhinoplasty) ซึ่งจะมีจุดเด่นและข้อจำกัดแตกต่างกันออกไป

เสริมจมูกแบบปิด  (Close Rhinoplasty)

การผ่าตัดเสริมจมูกแบบปิด (Close rhinoplasty) เป็นการผ่าตัดเพื่อทำให้จมูกโด่งและได้รูปมากขึ้นโดยการเสริมซิลิโคนเข้าไปผ่านทางแผลเล็กๆ ภายในรูจมูก ซึ่งผลการผ่าตัดจะแตกต่างกันไปในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคน ขึ้นกับลักษณะเนื้อที่บริเวณจมูกในคนที่ผิวหนังบริเวณจมูกมีความยืดหยุ่นมากก็จะสามารถเสริมซิลิโคนได้โด่งกว่า การเลือกขนาดและลักษณะของซิลิโคนนั้นควรเลือกให้พอดี เพราะหากใช้ซิลิโคนที่ใหญ่หรือโด่งเกินไปก็อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง เช่น สันจมูกเอียงหรือเบี้ยว, เนื้อจมูกบางเห็นรอยซิลิโคน, ซิลิโคนทะลุ เป็นต้น

          ข้อดีของการผ่าตัดเสริมจมูกแบบปิด เป็นการผ่าตัดที่ไม่ยุ่งยาก, ใช้เวลาผ่าตัดไม่มาก, ใช้เวลาพักฟื้นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการผ่าตัดจมูกแบบเปิด และให้ผลการรักษาค่อนข้างเป็นที่น่าพึงพอใจ  แต่การผ่าตัดเสริมจมูกแบบปิดก็มีข้อจำกัด คือไม่สามารถแก้ปัญหาสันจมูกเอียง, จมูกงุ้ม, ปลายจมูกใหญ่, ปลายจมูกเชิดสั้น, มี hump ขนาดใหญ่ และในรายที่มีเนื้อจมูกน้อยก็จะไม่สามารถเสริมจมูกได้โด่งเท่าที่ต้องการ ซึ่งในผู้ที่มีปัญหาที่กล่าวมาเหล่านี้ การผ่าตัดเสริมจมูกแบบเปิด (Open rhinoplasty) จะให้ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจมากกว่า

           ผลอันไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้จากการเสริมจมูกแบบปิด มักเกิดจากการเสริมซิลิโคนที่ไม่พอดี การเสริมจมูกที่โด่งและสูงเกินไปจะทำให้ใบหน้าดูแข็ง ไม่เป็นธรรมชาติ  การใส่ซิลิโคนขนาดใหญ่เกินไปจะเสี่ยงทำให้เนื้อจมูกบางลงและซิลิโคนทะลุได้ง่าย หากใส่ซิลิโคนที่มีขนาดไม่พอดีกับโพรงที่เลาะไว้ก็จะทำให้จมูกเอียงเบี้ยว หรือทำให้ซิลิโคนเลื่อนขึ้น จมูกดูสั้น หรือซิลิโคนเลื่อนลงทำให้จมูกดูงุ้ม เป็นต้น

            ส่วนภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดที่อาจเกิดขึ้นได้บ้าง ได้แก่ การอักเสบติดเชื้อ ซึ่งพบได้มากกว่าในกลุ่มที่มีการใช้เนื้อเยื่อเทียมร่วมด้วย  พังผืดที่หุ้มซิลิโคนหดรัดตัวทำให้เห็นขอบซิลิโคน ในรายที่ใช้กระดูกอ่อนมาเย็บที่ปลายจมูกอาจเห็นขอบของกระดูกอ่อนได้  หรืออาจมีรูจมูกมีขนาดไม่เท่ากันหลังผ่าตัด

การผ่าตัดเสริมจมูกแบบเปิด (Open Rhinoplasty)

เสริมจมูก เมโกะ คลินิก

          การผ่าตัดเสริมจมูกแบบเปิด (Open rhinoplasty) คือการผ่าตัดเพื่อทำการปรับโครงสร้างภายในของจมูก โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขความผิดปกติต่างๆ เช่น สันจมูกคด, สันจมูกเป็น hump ขนาดใหญ่, จมูกงุ้ม, ปลายจมูกใหญ่, ปลายจมูกบางจากการเสริมจมูกแบบปิด, ปลายจมูกสั้น หรือในรายที่ต้องการให้จมูกโด่งมากไม่สามารถใช้ซิลิโคนเพียงอย่างเดียวได้

เสริมจมูก เมโกะ คลินิก
เคส Open ลดฮัมพ์ให้สโลปสวย
เสริมจมูก เมโกะ คลินิก
เคส Open ลดความกว้างเพื่อจมูกเรียวเล็ก

การผ่าตัดเสริมจมูกแบบเปิด มักจะต้องใช้กระดูกอ่อนจากส่วนอื่นของร่างกายเพื่อมาทำเป็นโครงสร้างของจมูกที่จะเสริมใหม่ โดยกระดูกอ่อนที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ กระดูกอ่อนแกนจมูก (Septal cartilage), กระดูกอ่อนใบหู (Ear cartilage) และกระดูกอ่อนซี่โครง (Costal cartilage) ในบางกรณีแพทย์อาจมีการใช้ซิลิโคนร่วมกับการใช้กระดูกอ่อนด้วย

เสริมจมูก เมโกะ คลินิก

กระดูกอ่อนแกนจมูก และกระดูกอ่อนใบหู มีข้อดีคือสามารถเอามาได้ค่อนข้างง่าย แต่มีข้อเสียคือมีความแข็งแรงน้อยกว่าและปริมาณน้อยกว่ากระดูกอ่อนซี่โครง หากต้องการใช้กระดูกอ่อนเป็นจำนวนมาก, ต้องการความแข็งแรงมาก หรือเคยใช้กระดูกอ่อนแกนจมูกและหูไปแล้ว อาจพิจารณาใช้กระดูกอ่อนซี่โครงแทน

            ถึงแม้การผ่าตัดเสริมจมูกแบบเปิดสามารถแก้ไขความผิดปกติได้มากกว่าแบบปิด แต่มีข้อจำกัดคือ ใช้เวลาในการผ่าตัดมากกว่า, ต้องใช้ความเชี่ยวชาญของแพทย์มากกว่า, ระยะเวลาพักฟื้นนานกว่า ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น สำหรับผลอันไม่พึงประสงค์ที่อาจพบได้จากการเสริมจมูกแบบเปิดนั้นค่อนข้างหลากหลาย ขึ้นกับรายละเอียดของการผ่าตัดซึ่งจะแตกต่างกันไปในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละท่าน เช่น จมูกยังคดไม่หาย, จมูกไม่หายงุ้มหรือปลายจมูกยังใหญ่อยู่, หายใจไม่สะดวก, คลำหรือเห็นเป็นรอยกระดูกอ่อนบนจมูก, การอักเสบติดเชื้อ, แผลเป็นบริเวณแกนจมูก, โครงจมูกที่ทำขึ้นใหม่ไม่แข็งแรงพอทำให้จมูกผิดรูป นอกจากนั้นยังพบผลอันไม่พึงประสงค์จากการผ่าตัดได้เช่นเดียวกับการผ่าตัดเสริมจมูกแบบปิด 

เสริมจมูก เมโกะ คลินิก

ดังนั้นหากต้องการเข้ารับการผ่าตัดเสริมจมูก ผู้เข้ารับการผ่าตัดควรได้รับการประเมินจากแพทย์โดยละเอียด รับทราบข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการผ่าตัดตามที่คาดหวังไว้ และหลังจากเข้ารับการผ่าตัดก็ควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อผลการผ่าตัดที่ดีที่สุด

เสริมจมูก เมโกะ คลินิก
เสริมจมูก เมโกะ คลินิก

เสริมจมูกเทคนิคพิเศษ

เสริมจมูกเทคนิคพิเศษ ในปัจจุบัน มีเทคนิคที่ทำให้บริเวณปลายจมูกโด่งได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยการผ่าตัดนำเอาชิ้นส่วนเนื้อเยื่อชิ้นเล็กๆ ของผู้เข้ารับการผ่าตัดเองมาเย็บเข้ากับซิลิโคนส่วนที่อยู่บริเวณปลายจมูก ทำให้ผิวหนังบริเวณปลายจมูกมีความหนามากขึ้น จึงสามารถยืดให้โด่งได้มากขึ้นตามที่ต้องการ สำหรับเนื้อเยื่อส่วนที่สามารถนำมาใช้ได้แก่

1) หนังแท้ (dermis graft) จากบริเวณก้นกบ, หน้าท้อง, หลังหู และขมับ
2) กระดูกอ่อน (cartilage graft) จากบริเวณหู
3) เนื้อเยื่อเทียมจากการสังเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

เสริมจมูก เมโกะ คลินิก
เสริมจมูก เมโกะ คลินิก

“ยืดจมูกด้วยเนื้อก้นกบ ทำให้ปลายพุ่งสวย ปลอดภัยและกันทะลุ”

การใช้เนื้อเยื่อแต่ละแบบก็จะมีข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน สำหรับเมโกะคลินิกใช้เนื้อเยื่อหนังแท้จากบริเวณก้นกบ มีเคสมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจาก การใช้เนื้อก้นกบเป็นการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อน โอกาสเกิดแผลเป็นที่ก้นกบน้อย ไม่พบปัญหาจมูกอักเสบติดเชื้อ นอกจากนั้นในระยะยาวยังไม่พบปัญหาว่าเห็นหรือคลำได้ขอบของเนื้อเยื่อที่นำมาเย็บบริเวณปลายจมูก

ตัวอย่างเคสเสริมจมูกรองปลายด้วยเนื้อก้นกบ

เสริมจมูก เมโกะ คลินิก
เสริมจมูก เมโกะ คลินิก
เสริมจมูก เมโกะ คลินิก
เสริมจมูก เมโกะ คลินิก
เสริมจมูก เมโกะ คลินิก
เสริมจมูก เมโกะ คลินิก
เสริมจมูก เมโกะ คลินิก
เสริมจมูก เมโกะ คลินิก
เสริมจมูก เมโกะ คลินิก
เสริมจมูก เมโกะ คลินิก
เสริมจมูก เมโกะ คลินิก