រឿង ”ដើមទ្រូង” ហេតុអ្វីត្រូវធ្វើនៅ Meko Clinic?

“ដើមទ្រូងណែនក្បំស្អាត” Meko Clinic មានបច្ចេកទេសពិសេសក្នុងការធ្វើដើមទ្រូងស្អាត ហើយមានសភាពទន់បែបធម្មជាតិ។

*សុវត្ថិភាព មានគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកថ្នាំសន្លប់គ្រប់ករណី
*ប្រើ Silicone ស្តង់ដាពិភពលោកពិតប្រាកដ និងមានការធានាជូន
*ថ្នេរតូចស្អាត
*មិនសូវឈឺ ជាំតិច និង របួសឆាប់ជា
*បន្ទប់វះកាត់មានគុណភាពខ្ពស់ ថែមទាំងបានទទួលស្គាល់ដោយស្តង់ដារអន្តរជាតិ

Meko Clinic យល់ច្បាស់ពីតំរូវការស្រ្តី ថាចង់បានដើមទ្រូងបែបណាដែលសាកសមនិងដងខ្លួនរបស់ពួកគាត់។ ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ជាង ៣០ឆ្នាំ Meko Clinic ជាគ្លីនិកមួយដែលទទួលបាននូវទំនុកចិត្ត មានភាពល្បីល្បាញ និងស្ថិតនៅជាគ្លីនិកលំដាប់នាំមុខនៅប្រទេសថៃ។