សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា នាងខ្ញុំGingចា៎ ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកបទពិសោធន៍ការវះកាត់កែច្រមុះរបស់Gingជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតអានុន្ធ នៅMeko Clinic នាងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើច្រមុះពីមុនមកម្តងហើយ ប៉ុន្តែចុងច្រមុះខ្លី មិនសូវស្រស់ស្អាត នាងខ្ញុំចង់បានទម្រង់ច្រមុះវែងជម្រាលនឹងចុងច្រមុះបែបដំណក់ទឹក

នាងខ្ញុំបានសំរេចចិត្តធ្វើវានៅMeko Clinicព្រោះខ្ញុំពិតជាមានទំនុកចិត្ត ភាពជឿជាក់ទៅលើជំនាញនឹងពិសោធន៏ជាច្រើនឆ្នាំរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតអានុន្ធចា៎

បន្ទាប់មកGingបានធ្វើការណាត់ជួបដើម្បីពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតអានុន្ធ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានណែនាំឲ្យGingប្រើប្រាស់សាច់ត្រកៀកដើម្បីបន្ថែមតុបតែងនៅចុងច្រមុះ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការធ្លាយ ឬក្រហមស្តើងទៅថ្ងៃអនាគត ដោយសារតែចុងច្រមុះGingស្តើង ហើយនឹងជួយធ្វើឲ្យមានជម្រាលជាងមុន នឹងកាន់តែស្រស់ស្អាតថែមទៀតចា៎

មកដល់ថ្ងៃវះកាត់ខ្ញុំរំភើប ហើយខ្លាចណាស់ ដោយសារតែនាងខ្ញុំចាំថាពេលដំបូងដែលខ្ញុំធ្វើការវះកាត់ពេលចាក់ថ្នាំស្ពឹក គឺឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ លើកនេះខ្ញុំខ្លាចណាស់ ប៉ុន្តែនៅពេលចាក់ថ្នាំស្ពឹកនៅMeko Clinicគឺមិនឈឺចាប់ទាល់តែសោះពិតជាពិសេសខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជំនាញរបស់គាត់

មិនហើមមិនមានស្នាមជាំអ្វីទាំងអស់ វេជ្ជបណ្ឌិតគឺមានស្នាដៃល្អណាស់ ពីដំបូងខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងឈឺជាងលើកទី០១ទៅទៀត ប៉ុន្តែគឺមិនដូចអ្វីដែរនាងខ្ញុំគិតឡើយ

ក្រោយធ្វើបាន05ថ្ងៃ នាងខ្ញុំអាចទៅគ្រប់ទីកន្លែងបានយ៉ាងងាយស្រួលចា៎

ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តទម្រង់ច្រមុះនេះណាស់

មតិយោបល់ពីមនុស្សជុំវិញបានប្រាប់ថាច្រមុះនាងខ្ញុំមើលទៅស្រស់ស្អាតនឹងធម្មជាតិណាស់

កាលពីមុនចុងច្រមុះខ្ចី ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមើលទៅមានជម្រាលវែង ស្អាតជាងមុន ពេញចិត្តណាស់ចំពោះលទ្ធផលនេះ

Result By Dr.Anon