សួស្តីនាងខ្ញុំឈ្មោះNui ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការវះកាត់កែច្រមុះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតអានុន្ធ នៅMeko Clinic នាងខ្ញូំធ្លាប់បានធ្វើច្រមុះម្តងហើយ ធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងទៀតហើយដំបូងមិនមានបញ្ហាអ្វីទេ ប៉ុន្តែក្រោយមកវាចាប់ផ្តើមឃើញខ្ទង់សីលីកូនច្រមុះកាន់តែច្បាស់ ក្រឡេកមើលមុខនិងច្រមុះមើលទៅធំពេកមិនមានទំនុកចិត្តទាល់តែសោះ

តោះទៅមើលរូបភាពជាមុនសិនចា៎

អ្នកខ្លះនិយាយថាច្រមុះនាងខ្ញុំមិនស្រស់ស្អាត មិនសមនិងទម្រង់មុខនាងខ្ញុំឡើយ Nuiបាត់បង់ការជឿជាក់នឹងទំនុកចិត្តដូច្នោះក៏បានសម្រេចចិត្តវះកាត់កែទម្រង់ច្រមុះថ្មីឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនេះ ហើយនៅពេលដែលNuiបានស្វែងរកព័ត៌មាន នាងខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវព័ត៌មានជាច្រើនសម្រាប់គ្លីនិកជាច្រើនប៉ុន្តែការពិនិត្យភាគច្រើនមិនទាន់មានទ្រង់ទ្រាយល្អឥតខ្ចោះនៅឡើយទេ រហូតដល់ខ្ញុំរកឃើញការពិនិត្យរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតអានុន្ធ នៅMeko Clinic

បន្ទាប់មកនាងខ្ញុំបានធ្វើការណាត់ជួបពិគ្រោះជាមួយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត វេជ្ជបណ្ឌិតបានផ្តល់ការពិគ្រោះយោបល់ល្អណាស់

០៣ថ្ងៃហើយបន្ទាប់ពីធ្វើហើយគឺពិតជាស្រស់ស្អាតណាស់

០៧ថ្ងៃហើយតែមានការហើមខ្លះៗ

1ខែក្រោយច្រមុះរបស់ខ្ញុំចាប់ផ្តើមមើលទៅស្រស់ស្អាតមានរាងជម្រាល មានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តសម្រាប់លទ្ធផលនេះណាស់

ខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានការកោតសរសើរនឹងមិនខកចិត្តចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះទេ វាចេញមកល្អជាងអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតទៅទៀត មនុស្សនៅជុំវិញខ្ញុំនិយាយថាស្អាតណាស់​ សមជាមួយនឹងមុខនាងខ្ញុំ អរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអានុន្ធណាស់

Result By Dr.Anon