សួស្ដីចា៎ នាងខ្ញុំឈ្មោះ View ហើយថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំចង់មក Review ពីការធ្វើដើមទ្រូង ជាមួយ Dr. Anon នៅ Meko Clinic។ នាងខ្ញុំធ្វើដើមទ្រូងបាន ១ខែ ចង់ប្រាប់ថាពិតជារីករាយ និងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែន ហើយមានអារម្មណ័ថាពិតជាសប្បាយចិត្តដែលបានជ្រើសរើសធ្វើនៅ Meko Clinic។


មុនធ្វើ នាងខ្ញុំជាមនុស្សដែលមានសាច់ដើមទ្រូងតិចខ្លាំង ឬអាចហៅបានថាអត់មានតែម្ដងក៏បាន មូលហេតុដែលចង់ធ្វើដើមទ្រូងដោយសារតែមុខរបរការងាររបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ ដែលជាពិធីការនី ត្រូវប្រើសម្រស់ជាសំខាន់ ត្រូវតែស្អាតរហូត តែដោយសារតែនាងខ្ញុំគ្មានដើមទ្រូងធ្វើអោយនាងខ្ញុំជ្រើសរើសសំលៀកបំពាក់លំបាក


ពីមុននាងខ្ញុំគ្មានដើមទ្រូងតែម្ដងចា៎ ត្រូវពាក់អាវក្នុងដែលមានត្រនាប់ជាច្រើនជាន់

ក្រោយមកនាងខ្ញុំក៏សម្រាច់ចិត្តចូលមកពិគ្រោយោបល់ជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យនៅ Meko Clinic ហើយក៏បានធ្វើការណាត់ជួបជាមួយលោកគ្រូពេទ្យចា៎ ហើយលោកគ្រូពេទ្យបានណែរនាំល្អមែនទែន ថែមទាំងអោយជ្រើសរើសខ្នាត Silicone ដែលនាងខ្ញុំចង់បានទៀតផងចា៎ តែលោកគ្រូពេទ្យក៏បានណែរនាំខ្នាតដែលសមនឹងដងខ្លួនរបស់នាងខ្ញុំផងដែរចា៎ លោកគ្រូពេទ្យបានជ្រើសរើស 335 CC.

Silicone Motiva ថ្មី នាំចូលមកពីប្រទេស អាមេរិក


ក្រោយពីបានធ្វើការជ្រើសរើស Size រួចរាល់ហើយ នាងខ្ញុំពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់ ព្រោះតែ Silicone ដែលនាងខ្ញុំជ្រើសរើសគឺជា Silicone ថ្មីបំផុត ពីប្រទេស អាមេរិក តែមានភាពល្បីល្បាញមកពីប្រទេសកូរ៉េ ហើយលោកគ្រូពេទ្យបានណែរនាំអោយនាងខ្ញុំប្រើ Silicone នេះ ព្រោះតែ Silicone នេះមានភាពទន់ ហើយធម្មជាតិជាង Silicone ទូទៅ


ហើយថ្ងៃនេះក៏បានមកដល់ មានអារម្មណ៏ថាភ័យខ្លាំងណាស់ តែក៏អរខ្លាំងផងដែល


មកហើយចា ងើបដឹងខ្លួនឡើងគឺមានដើមទ្រូងតែម្ដងចា៎ មានអារម្មណ៍ថាឈឺបន្ដិចបន្ដួច


3ថ្ងៃក្រោយធ្វើចា៎ ពិតជាជឿជាក់លើខ្លួនអែងខ្លាំងណាស់


គ្រប់ 1ខែហើយចា៎ ដើមទ្រូងណែនក្បំស្អាត ពាក់អ្វីក៏ស្អាត

Result By Dr.Anon