សួស្តីនាងខ្ញុំNanច៎ា ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងមកនិយាយរឿងពីខ្ញុំវះកាត់លើកទំរង់មាត់នៅMeko Clinic

រូបនេះមុនពេលធ្វើចា៎

ច៎ាសូមប្រាប់សិនថាមុនធ្វើការវះកាត់Nanជាមនុស្សមានផ្ទៃមុខមិនស្រស់ហើយមុខបែបក្រញូវរហូត មុខមិនរាប់ញាតិឡើយយច៎ា លោកគ្រូពេទ្យក៏ណែនាំថាអោយនាងខ្ញុំមកវះកាត់លើកទំរង់មាត់ ព្រោះមាត់មានសភាពទាក់ទាញ និងមើលមុខគួរអោយស្រលាញ់ឡើង នាងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តដោយក្នុងចិត្តចង់ធ្វើពេញទំហឹងហើយ ព្រោះនៅកន្លែងធ្វើការត្រូវអោយយើងញញឹមញញែមរហូតគ្រប់ពេល ពេលខ្ញុំនៅស្ងៀមៗអតិថិជនចូលចិត្តបន្ទោសថាមុខក្រញូវរហូត ខ្ញុំមិនចូលចិត្តឡើយច៎ា ហើយសម្រេចចិត្ត តាមចិត្តដែលខ្លួនឯងចង់វះកាត់ពេញទំហឹងតែម្តង ព្រោះតែជឿជាក់លើថ្វីដៃលោកគ្រូ Meko Clinicច៎ា

លោកគ្រូពេទ្យក៏ធ្វើការសាកល្បងលើកបបូមាត់និងវាស់អោយNanមើលដើម្បីជឿជាក់មុននិងវះកាត់ លោកគ្រូពេទ្យធ្វើការវាស់ហើយវាស់ទៀតដើម្បីអោយNan ទទួលបានបបូរមាត់ស្រស់ស្អាតហើយមើលទៅដូចពីធម្មជាតិច៎ា

ពេលកំពុងធ្វើចា៎

Nanសុំប្រាប់ថាមិនឈឺទេច៎ា Doctor ចាក់ថ្នាំស្ពឹកដោយប្រើដៃស្រាលណាស់សឹងមិនដឹងថាចាក់ថ្នាំទេ ហើយគេងស្រួលតែមួយភ្លេតរួចស្រេចចា៎

    មកមើលពីរយៈពេលក្រោយពេលធ្វើចា៎

មុនដំបូងអាចនិងមានហើមបន្តិច តែថ្ងៃបន្ទាប់មកមិនហើមណាស់ណាទេ អាចនិងមានសភាពប្លែកបន្តិច ព្រោះនេះគឺការវះកាត់ណាច៎ា

ចាប់ផ្តើមរឹបរួមចូលគ្នាហើយ ស្នាមហើមក៏បាត់ហើយដែរ ស្នាមញញឹមរបស់Nanក៏មកដែរហើយ ពេលនេះក៏ចាប់ផ្តើមតែងខ្លួនហើយ រង្វង់មាត់ស្អាតណាស់

     គ្រប់1ខែហើយចា៎

ពេលនេះគ្រប់មួយខែហើយណាអ្នកទាំងអស់គ្នា ស្នាមរបួសផ្សេងៗបាត់អស់ដូចធម្មតាវិញហើយ នាងខ្ញុំមានស្នាមញញឹមស្រស់ជាងមុន មិត្តភ័ក្រ្តជុំវិញខ្លួនថាបាននិយាយថា ទម្រង់មាត់របស់នាងខ្ញុំពិតជាសក្កិសមនិងទំរង់មុខខ្ញុំណាស់

ឃើញភាពផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេ

បបូរមាត់មិនទាន់ធ្វើនិងធ្វើរួចវាខុសគ្នាខ្លាំងណាស់ ធ្វើការកែប្រែស្នាមញញឹមតែបន្តិច បបូរមាត់ស្រស់ស្អាត និងមានស្នាមញញឹមច្រើន

ក្រោយធ្វើចា៎

លទ្ធផលស្ថិតលើបុគ្គល

ផ្ទៃមុខដែលស្អាត មិនថាទំរង់យ៉ាង់ណា ផ្ទៃមុខយើងត្រូវតែស្អាតមុនគេមែនអត់ច៎ា ពេលនេះនាងខ្ញុំពេញចិត្តគ្រប់យ៉ាងដែលបានទៅវះកាត់លើកទម្រង់បបូរមាត់អោយញញឹមស្រស់ នេះជាកាជ្រើសរើសមិនខុសលឡើយមានទៅMeko Clinicគ្រប់យ៉ាងច៎ា ផ្នែកសេវាកម្មនិងថ្វីដៃរលោកគ្រូពេទ្យផ្ទៃមុខដែលស្អាត មិនថាទំរង់យ៉ាង់ណា ផ្ទៃមុខយើងត្រូវតែស្អាតមុនគេមែនអត់ច៎ា ពេលនេះពេញចិត្តគ្រប់យ៉ាងដែលបានទៅវះកាត់លើកទម្រង់បបូរមាត់អោយញញឹមស្រស់  ផ្នែកសេវាកម្មនិងថ្វីដៃរលោកគ្រូពេទ្យ ពិតជាសំរម្យនិងតម្លៃមែន ហើយចង់ណែនាំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា ដែលចូលចិត្តចង់មកធ្វើណាច៎ា ចូលទៅMeko Clinic ឬសាកសួរយោបល់មុននឹងទៅបានណាច៎ា គ្រប់យ៉ាងសេវាកម្មល្អពិតមែន នាងខ្ញុំសូមអគុណMeko Clinic ដែលធ្វើអោយនាងខ្ញុំរួចផុតពីមុខក្រញូវ បបូរមាត់កញ្ចុប គ្រាន់តែដោយធ្វើការវះកាត់លើកទម្រង់បបូរ

មាត់ស្អាត គ្រាន់តែប៉ុន្នឹងក៏ធ្វើអោយនាងខ្ញុំស្អាត មានស្មាមញញឹមនិងរួសរាយទាក់ទាញជាងមុន អគុណខ្លាំងណាស់ ហើយនាងខ្ញុំនិងមកណែនាំសាជាថ្មីគ្រប់១ឆ្នាំទៀតណាច៎ា

   

រូបមុនធ្វើ និង ក្រោយធ្វើ

Result By Dr.Anon