ថ្ងៃនេះដែលនាងខ្ញុំមកចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៏នៃការធ្វើច្រមុះ របស់នាងខ្ញុំនៅMeko Clinicចា

ពីមុនច្រមុះរបស់ខ្ញុំគឺមានលក្ខណះត្រង់ហើយខ្លី នាងខ្ញុំចង់បានទំរង់ច្រមុះដែលមានរាងជម្រាល ចុងស្រួច បែបធម្មជាតិ ដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំបានមកជួបពិគ្រោះជាមួយហ្នឹងគ្រូពេទ្យេជំនាញ ក្រោយពីបានពិភាស្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរួចមកគាត់បានប្រាប់ថា ច្រមុះរបស់ខ្ញុំមានទំរង់ខ្ទង់ហើយប៉ុន្តែមិនសូវមានចុងច្រមុះ

                                        នេះជារូបបន្ទាប់ពីធ្វើការវះកាត់រួច

1-3ថ្ងៃដំបូងហ្នឹងហើមខ្លាំងបន្តិច ដោយសារតែនាងខ្ញុំបានទទួលការឈូសឆ្អឹងច្រមុះ នៅផ្នែកចុងច្រមុះរបស់ខ្ញុំលោកគ្រូពេទ្យបានធ្វើការតុបតែងដោយឆ្អឹងខ្ចីត្រចៀក លោកគ្រូពេទ្យពិតជាមានជំនាញខ្លាំងណាស់ ជាមួយនឹងស្នាដៃចិតស៊ីលិកូនតំរូវតាមទំរង់មុខរបស់អតិថិជនចា

នៅពេលដែលបកបង់រុំចេញ ចាប់ផ្តើមមើលឃើញរាងច្រមុះកាន់តែច្បាស់ នាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ ហើយលោកគ្រូពេទ្យបានណែនាំថាត្រូវតមការញាំហិលរយៈពេល7ថ្ងៃដំបូងព្រោះវាអាចបណ្តាលអោយមុខរបួសឆ្លងមេរោគ និងលេបថ្នាំអោយអស់ យើងត្រូវតែធ្វើតាមអ្វីដែលវេជ្ជបណ្ឌិតណែនាំទាំងអស់ចា

                                           កាត់ថ្នេររួចហើយចា

រយៈពេល7ថ្ងៃ គឺត្រូវកាត់ថ្នេរហើយ ចាប់ផ្តើមចេញរូបរាងកាន់តែច្បាស់មែនទែនហើយចា មានពាក្យសសើរជាច្រើនថាច្រមុះខ្ញុំស្អាត មិនខ្លីទៀតទេ ស្រស់ស្អាតបែបធម្មជាតិ នាងខ្ញុំសូមប្រាប់ថាដើម្បីទទួលបានភាពស្រស់ស្អាតត្រូវតែអត់ធ្មត់ កុំបាក់ទឹកចិត្ត វាអាចនឹងមានស្នាមជាំ ហើមខ្លះដោយសារតែយើងវះកាត់ចា

                            នេះជាភាពខុសគ្នា មុននិងក្រោយពេលធ្វើការវះកាត់

ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពចំពោះច្រមុះនេះណាស់ មនុស្សជាច្រើនជុំវិញខ្លួន មិត្តភក្តិ បងប្អូនទាំងអស់បាននិយាយថានាងខ្ញុំកាន់តែស្រស់ស្អាតដោយសារច្រមុះ ជាមួយនឹងចុងច្រមុះស្រួច នេះជាបច្ចេកទេសពិសេសរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតនៅMeko Clinicចា

ប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្អាតត្រូវធ្វើតាមនាងខ្ញុំណែនាំខាងលើចា មនុស្សជាច្រើនចង់បានភាពស្រស់ស្អាតតែខ្លាចការឈឺចាប់ នាងខ្ញុំសូមបញ្ជក់ត្រឹមចំណុចនេះថា វេជ្ជបណ្ឌិតមានថ្វីដៃស្រាលបំផុត មិនមានការឈឺចាប់អ្វីទាំងអស់ គាត់ពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអតិថិជនណាស់ នាងខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តសំរាប់ការធ្វើច្រមុះនៅMeko Clinicណាស់  ចង់ស្អាតត្រូវតែ Meko Clinicចា

Result By Dr.Anon