សួស្តីចា៎នាងខ្ញុំ Um អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានស្គាល់នាងខ្ញុំរួចមកហើយថា នាងខ្ញុំធ្លាប់មកធ្វើការបង្ហាញពីរដងហើយចា៎ ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំចង់មក update ទម្រង់បបូរមាត់អោយបានដឹងទាំងអស់គ្នា ពីភាពស្រស់ស្អាតទាំងអស់ ដោយលោកគ្រូពេទ្យ Manat នៅ Meko clinic  កែប្រែទម្រង់បបូរមាត់ជារាងបេះដូងអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ មកមើលទាំងអស់គ្នាចា៎

แก้ปากกระจับ โดยหมอมนัส ที่ เมโกะ คลินิก คุณอุ้ม
លទ្ធលដែលទទួលបានស្ថិតបុគ្គល

មុនពេលកែទម្រង់បបូរមាត់ស្តើងតែមិនមែនជារាងបេះដូងទេចា៎

แก้ปากกระจับ โดยหมอมนัส ที่ เมโกะ คลินิก คุณอุ้ม
លទ្ធលដែលទទួលបានស្ថិតបុគ្គល
แก้ปากกระจับ โดยหมอมนัส ที่ เมโกะ คลินิก คุณอุ้ม
លទ្ធលដែលទទួលបានស្ថិតបុគ្គល

ក្រោយពេលធ្វើ ទម្រង់មាត់មានរាងជាបេះដូងចា៎

แก้ปากกระจับ โดยหมอมนัส ที่ เมโกะ คลินิก คุณอุ้ม
លទ្ធលដែលទទួលបានស្ថិតបុគ្គល

Result By Dr.Manat