សួស្តីនាងខ្ញុំ Biw បានមកធ្វើការកែច្រមុះថ្មី តុបតែងចុងច្រមុះដោយសាច់ត្រកៀកជាមួយលោកគ្រូពេទ្យ អានន្ធ(Anon)ចា៎

ជំរាបសួរចា៎នាងខ្ញុំឈ្មោះ Bivថ្ងៃនេះចង់មកបង្ហាញពីការកែច្រមុះចា៎ ហេតុផលដែលធ្វើអោយនាងខ្ញុំចង់មកបង្ហាញក៌ព្រោះតែធ្វើហើយស្អាតខ្លាំងណាស់ចា៎សំរាប់មិត្តៗទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងរកកន្លែងធ្វើនាងខ្ញុំសូមណែនាំប្រាប់ថាធ្វើច្រមុះជាមួយ លោកគ្រូពេទ្យ Anon គឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ នាងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងរួចហើយប៉ុន្តែមិនបានដូចអ្វីដែលយើងចង់បានឡើយ ចង់បានបែបខ្លី​​ ខ្ទង់ឡើងស្រួច បែបលេចធ្លោមិនបាន។

แก้จมูก โดยหมออา ที่ เมโกะ คลินิก คุณบิว
លទ្ធផលដែលទទួលបានស្ថិតតាមបុគ្គល
แก้จมูก โดยหมออา ที่ เมโกะ คลินิก คุณบิว
លទ្ធផលដែលទទួលបានស្ថិតតាមបុគ្គល
แก้จมูก โดยหมออา ที่ เมโกะ คลินิก คุณบิว
លទ្ធផលដែលទទួលបានស្ថិតតាមបុគ្គល

បញ្ហាទីមួយគឺពេលថតរូប ចំពីមុខពេញមិនស្អាតសោះ បង្វិលងាកតាមចិត្តដែលយើងចង់បានក៌មិនokឡើយ។

 តាំងចិត្តរកកន្លែងដែលខ្លួនចង់បានហើយត្រូវចិត្តគឺមានតែ មេកុគ្លីនិកនេះហើយចា៎។មកដល់ថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៌ថាសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះដឹងច្បាស់ថាភាពស្រស់ស្អាតគឺមកជាមួយការឈឺចាប់បន្តបន្តជារឿងធម្មតា វាឈឺតែពេលដំបូង តែអាចទ្រាំបានចា៎។

แก้จมูก โดยหมออา ที่ เมโกะ คลินิก คุณบิว
លទ្ធផលដែលទទួលបានស្ថិតតាមបុគ្គល

ធ្វើរួចហើយចា៎ មានអារម្មណ៍ថាណែនៗ តែមិនឈឺឡើយ​ គ្រាន់តែរង់ចាំលាបជេលត្រជាក់និងល្អប្រសើរ​ហើយ ពេលត្រលប់ទៅផ្ទះវិញញ៉ាំថ្នាំតាម លោកគ្រូពេទ្យប្រាប់ ត្រូវតម បារី ស្រាជាតិអាល់កុល របស់ផ្អាប់ ព្រោះធ្វើអោយមុខរបួសជាយឺត​ មុន5ថ្ងៃហាមត្រូវទឹក។

แก้จมูก โดยหมออา ที่ เมโกะ คลินิก คุณบิว
លទ្ធផលដែលទទួលបានស្ថិតតាមបុគ្គល

បាន7ថ្ងៃហើយចា៎​​វានៅមានហើមតិចតួច ប៉ុន្តែថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ទៀតវានិងបាត់ហើម​​​ ដល់ពេលហ្នឹងចង់ប្រាប់ថាស្អាត

แก้จมูก โดยหมออา ที่ เมโกะ คลินิก คุณบิว
លទ្ធផលដែលទទួលបានស្ថិតតាមបុគ្គល
แก้จมูก โดยหมออา ที่ เมโกะ คลินิก คุณบิว
លទ្ធផលដែលទទួលបានស្ថិតតាមបុគ្គល
แก้จมูก โดยหมออา ที่ เมโกะ คลินิก คุณบิว
លទ្ធផលដែលទទួលបានស្ថិតតាមបុគ្គល
แก้จมูก โดยหมออา ที่ เมโกะ คลินิก คุณบิว
លទ្ធផលដែលទទួលបានស្ថិតតាមបុគ្គល

កែរួចហើយមិនខ្វល់ទៀតលើយ ចង់ថតចំពីមុខឬពីណាក៏បានតាមចិត្តហើយច៎ា ក្រោយមកទៀត អ្នកក្បែរៗយើងចាប់ផ្តើមលាន់មាត់ថាច្រមុះត្រង់ស្អាតជាងមុន មើលមុខគួអោយស្រលាញ់ ហើយមានគេសរសើរច្រើនជាងមុន ពេញចិត្តបែបនេះ បើមានកូនប្រាប់កូន បើមានចៅប្រាប់ចៅ ចង់កែរអោយស្អាតត្រូវជឿជាក់លើ MeKo Clinicប៉ុន្នោះ ចា៎។

แก้จมูก โดยหมออา ที่ เมโกะ คลินิก คุณบิว
លទ្ធផលដែលទទួលបានស្ថិតតាមបុគ្គល

Result By Dr.Anon