ผศ.พญ. แพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์

ทะเบียนแพทย์ 49938
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Managing Director และ Chief Medical Officer เมโกะ คลินิก และเป็นอาจารย์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีประสบการณ์ทางด้านผิวหนังและศัลยกรรมผิวหนังทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เป็นสมาชิกของสมาคมต่างๆ มากมาย ทั้ง American Academy of Dermatology, American Society of Dermatologic Surgery, Dermatological Society of Thailand, Thai association for Dermatologic Surgery และ International Society for Dermatologic Surgery

ผลงานศัลยกรรม ของแพทย์แพร

ศัลยกรรมจมูก

แก้จมูก ทรงใหม่ดาวิกา โดยคุณหมอแพร เมโกะ คลินิก ( คุณเบีย )
แพทย์แพร
 • แก้จมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
 • ลดฮัมพ์จมูก
ราคาเริ่มต้น 85,000 บาท เข้าชม 3,721 ครั้ง
คู่แฝดจมูกปัง! จับมือกันแก้จมูก โดย คุณหมอแพร เมโกะ คลินิก ( คุณบิว )
แพทย์แพร
 • แก้จมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
ราคาเริ่มต้น 85,000 บาท เข้าชม 2,320 ครั้ง
เสริมจมูกครั้งแรกในช่วงทำงานอยู่ที่บ้าน ไม่บวม ไม่เขียว ช้ำน้อยมาก ต้องที่ เมโกะ คลินิก [คุณเบรฟ]
แพทย์แพร
 • เสริมจมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
 • ลดฮัมพ์จมูก
ราคาเริ่มต้น 70,000 บาท เข้าชม 4,765 ครั้ง
เสริมจมูก หมอแพร เมโกะคลินิก คุณอายตา
เสริมจมูก ด้วยเทคนิค Super Extension nose โดยแพทย์แพร [คุณอายตา]
แพทย์แพร
 • เสริมจมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
ราคาเริ่มต้น 67,500 บาท เข้าชม 11,317 ครั้ง
รีวิว จมูก ทั้งหมดของ แพทย์แพร(25)

ประวัติแพทย์แพร

แพทย์หญิงแพรมาลา ฉายาวิจิตรศิลป์

Education (การศึกษา)

แพทยศาสตรบัณฑิต, University of California San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา (2552)
ตจวิทยา, University of California San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา (2553 – 2556)
วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา, ประเทศสหรัฐอเมริกา (2556)

แขนงที่ฝึกฝนเป็นพิเศษ

Founding member, Association for Dermatologic Surgery (สมาคมศัลยกรรมผิวหนังแห่งประทศไทย 2562-ปัจจุบัน)
Fellowship Training in Cutaneous and Laser Surgery, สถาบันโรคผิวหนัง (6 – 31 ก.ค. 2558)
Research Fellowship in Pediatric and Adolescent Dermatology, Children’s Hospital – San Diego & University of California San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา (2550 – 2551)

Medical Licensures

American Board of Dermatology (ก.ค. 2556-ธ.ค. 2566)
Thai Board of Dermatology (ก.ค. 2559-ปัจจุบัน)
Thai Medical License (ก.พ. 2558-ปัจจุบัน)
California Medical Board (2553-ปัจจุบัน)
DEA (2553-ปัจจุบัน)

 ประสบการณ์ทำงาน (Experience)

เแพทย์ผิวหนัง San Diego Family Dermatology, National City, California (มิ.ย.ธ.ค. 2556)
แพทย์ผิวหนัง Veterans Affairs Healthcare Systems, La Jolla, California (ก.ย. 2556 – ม.ค. 2557)
Assistant Clinical Professor แผนกตจวิทยา, University of California San Diego, ประเทศสหรัฐอเมริกา (ก.ค. ธ.ค. 2556)
แพทย์อาสา ด้านแพทย์ผิวหนัง Ramathibodi Medical Center (ก.พ. 2557 – ส.ค. 2559)
Managing Director/Chief Medical Officer เมโกะคลินิก (ม.ค. 2557-ปัจจุบัน)
แพทย์ผิวหนัง โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (ก.ย. 2558 – ปัจจุบัน)
อาจารย์ สาขาตจศัลยศาสตร์และตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ก.ย. 2559– 2563)
อาจารย์พิเศษ สาขาตจศัลยศาสตร์และตจวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ก.ย. 2564ปัจจุบัน)

Professional Memberships

Founding member, Association for Dermatologic Surgery
American Academy of Dermatology
American Society of Dermatologic Surgery
Dermatological Society of Thailand
• Thai association for Dermatologic Surgery
International Society for Dermatologic Surgery