นพ.เปรมศักดิ์ ศักรินพานิชกุล

ทะเบียนแพทย์ 33785

ผลงานศัลยกรรม ของแพทย์ศักดิ์

ศัลยกรรมจมูก

รีวิว จมูก ทั้งหมดของ แพทย์ศักดิ์(8)

ศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิว ตาสองชั้น ทั้งหมดของ แพทย์ศักดิ์(25)

ประวัติแพทย์ศักดิ์

นายแพทย์ เปรมศักดิ์ ศักรินพานิชกุล

การศึกษา

  • – แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)
  • – ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาศัลยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2554)
  • – วุฒิบัตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาศัลยกรรมตกแต่ง ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (2557)

ประสบการณ์การทำงาน

  • – โรงพยาบาลบุรีรัมย์
  • – Meko clinic

International Training

  • – แพทย์เฉาะทางต่อยอด (Fellowship) สาขาศัลยกรรมตกแต่ง, ASAN Medical center, Ulsan University, Seoul, Korea 2556
  • – แพทย์เฉาะทางต่อยอด (Fellowship) สาขาศัลยกรรมตกแต่งความงาม, JW Hospital, Seoul, Korea 2559
  • – แพทย์เฉาะทางต่อยอด (Fellowship) สาขาศัลยกรรมตกแต่งความงาม, สถาบันตกแต่งความงามภูเก็ต (Phuket Plastic Surgery Institute, PPSI) โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต 2562

Professional memberships

  • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
  • – สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ปรึกษาและนัดหมาย