พญ.ทิฆัมพร ใยบัวเทศ

ทะเบียนแพทย์ 18243

ผลงานผิวพรรณ ของแพทย์เอ๋

ประวัติแพทย์เอ๋

แพทย์หญิง ทิฆัมพร ใยบัวเทศ

การศึกษา (Education)

 • – แพทยศาสตรบัณฑิตโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ประสบการณ์ (Experience)

 • – โรงพยาบาลภูมิพล (1993-1995)
 • – โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ (1998-1999)
 • – อาจารย์ประจำแผนกกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลดุลยเดชเฉพาะทางแผนกภูมิแพ้และแผนกผิวหนัง (1999-2005)
 • – รมย์รวินท์คลินิก (2005-2011)
 • – ผิวดีคลีนิก (2005-2011)
 • – ศูนย์เลเซอร์และความงาม มหาวิทยาลัยรังสิต (2005-2011)
 • – แผนกผิวหนังและเลเซอร์รพ. สินแพทย์ (2005-2011)
 • – ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์โรงพยาบาลเวชธานี (2005-2011)
 • – ศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์โรงพยาบาลเวชธานีประเทศไทย (2005-2011)
 • – ผู้จัดการด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์แอลเลอร์แกน (2011-2015)
 • – Apex Clinic (2015-2017)
 • – Meko Clinic (ปัจจุบัน)

ปรึกษาและนัดหมาย