พญ.เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์

ทะเบียนแพทย์ 45145

ประวัติแพทย์เอก (เอกธิดา)

แพทย์หญิง เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์

การศึกษา

  • – โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
  • – ปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์

  • – แพทน์ผิวหนัง Saruncare Clinic
  • –  แพทน์ผิวหนัง พฤกษาคลินิก
  • –  แพทน์ผิวหนัง คลินิคความงามแพทย์ปริญญา
  • –  ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม-มัธยม
  • – แพทย์ผิวหนัง เมโกะ คลินิก

ปรึกษาและนัดหมาย