พญ.เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์

ทะเบียนแพทย์ 45145
มีประสบการณ์การทำงานในคลินิกความงามกว่า 6 ปี สามารถประเมินปัญหาของคนไข้ ประเมินรูปหน้า ให้คำแนะนำ รวมถึงทำการรักษาได้อย่างเหมาะสม และได้ผลการรักษาที่ดี

ผลงานผิวพรรณ ของแพทย์เอก (เอกธิดา)

ประวัติแพทย์เอก (เอกธิดา)

แพทย์หญิง เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์

การศึกษา

  • – ชั้นประถมและมัธยมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (1994-2006)
  • – ปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2006-2012)

ประสบการณ์

  • – ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถม-มัธยม (2006)
  • – แพทย์ผิวหนัง คลินิคความงามแพทย์ปริญญ (2012-2013)
  • – แพทย์ผิวหนัง พฤกษาคลินิก (2013-2018)
  • – แพทย์ผิวหนัง Saruncare Clinic (2018-ปัจจุบัน)
  • – แพทย์ผิวหนัง เมโกะ คลินิก (ปัจจุบัน)

ปรึกษาและนัดหมาย