พญ.เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์

ทะเบียนแพทย์ 45145
มีประสบการณ์การฉีด Botox, Filler รวมถึงเลเซอร์ต่างๆ ในคลินิกเสริมความงามมากกว่า 10 ปี สามารถประเมินปัญหาของคนไข้ ประเมินรูปหน้า ให้คำแนะนำ รวมถึงทำการรักษาได้อย่างเหมาะสม และได้ผลการรักษาที่ดี

ผลงานผิวพรรณ ของแพทย์เอก (เอกธิดา)

ผิวพรรณFiller

รีวิว Filler ทั้งหมดของ แพทย์เอก (เอกธิดา)(4)

ประวัติแพทย์เอก (เอกธิดา)

แพทย์หญิง เอกธิดา ไตรรัตนพันธ์

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2549 – 2555)
    ประสบการณ์ทำงาน Experience
  • คลินิคความงามแพทย์ปริญญา (2555 – 2556)
  • พฤกษาคลินิก (2556 – 2561)
  • Saruncare Clinic (2561-2562)
  • เมโกะ คลินิก (2562-ปัจจุบัน)

ปรึกษาและนัดหมาย