นพ.ธเนศ ธนสารวิมล

ทะเบียนแพทย์ 42025

ผลงานศัลยกรรม ของแพทย์เนศ

ประวัติแพทย์เนศ

นายแพทย์ธเนศ ธนสารวิมล 

การศึกษา

  • – แพทยศาสตร์บัณฑิต จากโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (จังหวัดกรุงเทพมหานคร)
  • – ศัลยศาสตร์ตกแต่ง จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (จังหวัดขอนแก่น)
  • – ศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับศัลยศาสตร์ตกแต่ง จากโรงพยาบาล อาซัน เมดิคอล เซนเตอร์ (กรุงโซล ประเทศเกาหลี)

ประสบการณ์

  • – โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
  • – โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี
  • – โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
  • – ศัลยกรรมตกแต่ง Meko Clinic

ปรึกษาและนัดหมาย