แพทย์อ้อ

ทะเบียนแพทย์ -

ผลงานศัลยกรรม ของแพทย์อ้อ

ศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิว ตาสองชั้น ทั้งหมดของ แพทย์อ้อ(8)

ประวัติแพทย์อ้อ

การศึกษา

  • – วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2013
  • – แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2007

ประสบการณ์

  • – จักษุแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช 2013-ปัจจุบัน
  • – เริ่มทำศัลยกรรมตา ตั้งแต่ปี 2013-ปัจจุบัน
  • – ศัลยกรรมตา Meko Clinic ปัจจุบัน

ความเชี่ยวชาญ

  • – ศัลยกรรมตา 2 ชั้น แบบกรีดสั้น กรีดยาว ผูก 3 จุด
  • – ศัลยกรรมเติมไขมันและตกแต่งไขมันเปลือกตา
  • – ศัลยกรรมเปิดหัวตา
  • – ศัลยกรรมแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง
  • – ศัลยกรรมเปลือกตาล่างแบบแผลใต้ขอบตา และแบบซ่อนแผล

ปรึกษาและนัดหมาย