นพ.อานนท์ ชยสดมภ์

ทะเบียนแพทย์ 38536

ผลงงานศัลยกรรม ของแพทย์อา

ศัลยกรรมจมูก

เสริมจมูก เปลี่ยนชีวิต เนื้อน้อยก็พุ่งได้ โดยแพทย์อา [คุณอิงฟ้า]
แพทย์อา
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตัดปีกจมูก
ราคาเริ่มต้น 90,000 บาท เข้าชม 1,517 ครั้ง
แก้จมูก เปลี่ยนทรงจมูกตรงทื่อ ให้สโลปสวย โดยแพทย์อา [ คุณนุ้ย ]
แพทย์อา
 • เสริมจมูก
 • แก้จมูก
ราคาเริ่มต้น 90,000 บาท เข้าชม 1,745 ครั้ง
เสริมจมูก เทคนิค Open เติมปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหู โดยแพทย์อา [ คุณณัธชยา ]
แพทย์อา
 • เสริมจมูก
 • เทคนิค Open
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตะไบจมูก
 • ลดฮัมพ์จมูก
ราคาเริ่มต้น 110,000 บาท เข้าชม 2,535 ครั้ง
รีวิว จมูก ทั้งหมดของ แพทย์อา(58)

ประวัติแพทย์อา

Education (การศึกษา)

 • – แพทยศาสตร์ เวชศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1997-2003
 • – อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2003-2004
 • – คณะกรรมการที่ผ่านการรับรองการผ่าตัดทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2004-2008
 • – คณะกรรมการที่ได้รับการรับรองการผ่าตัดพลาสติกและเข่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2008-2011

Professional Memberships                           

 • – สมาชิกสภาการแพทย์แห่งประเทศไทย (2003)
 • – สมาชิกสมาคมศัลยกรรมทั่วไปแห่งประเทศไทย (2008)
 • – สมาชิกชมรมศัลยกรรมระบบทางเดินอาหารส่วนบนแห่งประเทศไทย (2008)
 • – สมาชิกสมาคมแพทย์ศัลยกรรมพลาสติกและเข่าแห่งประเทศไทย (2012)
 • – สมาชิกสมาคมโอเรียนเต็ลแห่งประเทศไทย ศัลยกรรมความงาม (2014)

 Experience (ประสบการณ์)

พฤษภาคม 2011 – มิถุนายน 2015

 • – ภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลสมุทรปราการ
 • – ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • – ภาควิชาศัลยศาสตร์ Oromaxillofacial คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

กรกฎาคม 2015 – ปัจจุบัน

 • – แผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลตากสิน
 • – ที่ปรึกษาพิเศษที่โรงพยาบาลสมิติเวช
 • – ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 • – ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลบางปะกอก
 • – ที่ปรึกษาชั่วคราวที่โรงพยาบาลราชบูรณะ
 • – ศัลยกรรมตกแต่ง เมโกะ คลินิก

Research and Related Activities (การวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)

 • – Anon Chayasadom, MD, Dunneun Vachirodom, MD, Vacharabong Budhisawat, MD, การผ่าตัดเสริมหน้าอกเต้านมในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: คลินิกและผลลัพธ์ที่นำเสนอในการประชุมทางวิทยาศาสตร์ประจำปีครั้งที่ 35 ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
 • – Anon Chayasadom, นพ. พรเทพปั ณ ปรีห์, อ. ผลลัพธ์ที่สวยงามและมีประโยชน์ในแผ่นพับ Scrotal ทวิภาคี: การศึกษานำร่องนำเสนอในรายงานประจำปีของพลาสติกพลาสติกและศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

Experience in Plastic surgery (ประสบการณ์ด้านการทำศัลยกรรมพลาสติก)

 • – ศัลยกรรมใบหน้าขากรรไกร
 • – การผ่าตัดเล็กและการปลูกถ่าย
 • – การบาดเจ็บที่มือ
 • – Burn Trauma and Burn Care
 • – การฟื้นฟูผิวหน้า, ลำต้นและแขนขา
 • – ปากแหว่งและเพดานโหว่
 • – ตัดปีกจมูก
 • – เสริมจมูก
 • – Rhytidectomy บนใบหน้า
 • – เสริมหน้าอก
 • – ลดขนาดเต้านม
 • – Abdominoplasty
 • – ดูดไขมัน
 • – การผ่าตัดแบบกะโหลกศีรษะ (ผู้ช่วย)
 • – การผ่าตัดแปลงเพศ (ผู้ช่วย)
 • – การผ่าตัดเล็กน้อยสำหรับการทำศัลยกรรมพลาสติก