นพ.อานนท์ ชยสดมภ์

ทะเบียนแพทย์ 38536

ผลงงานศัลยกรรม ของแพทย์อา

ศัลยกรรมจมูก

แก้จมูก เปลี่ยนทรงจมูกตรงทื่อ ให้สโลปสวย โดยแพทย์อา [ คุณนุ้ย ]
แพทย์อา
  • เสริมจมูก
  • แก้จมูก
ราคาเริ่มต้น 90,000 บาท เข้าชม 1,171 ครั้ง
เสริมจมูก เทคนิค Open เติมปลายด้วยกระดูกอ่อนหลังหู โดยแพทย์อา [ คุณณัธชยา ]
แพทย์อา
  • เสริมจมูก
  • เทคนิค Open
  • ตกแต่งปลายจมูก
  • ตะไบจมูก
  • ลดฮัมพ์จมูก
ราคาเริ่มต้น 110,000 บาท เข้าชม 1,589 ครั้ง
แก้จมูก เปลี่ยนจมูกที่เบี้ยว ให้สโลป สวย ดูเป็นธรรมชาติ โดยแพทย์อา [คุณพิมพ์]
แพทย์อา
  • แก้จมูก
  • ตกแต่งปลายจมูก
  • ตะไบจมูก
ราคาเริ่มต้น 90,000 บาท เข้าชม 1,976 ครั้ง
รีวิว จมูก ทั้งหมดของ แพทย์อา(56)

ประวัติแพทย์อา

Education (การศึกษา)

-แพทยศาสตร์ เวชศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1997-2003

-อนุปริญญาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2003-2004

-คณะกรรมการที่ผ่านการรับรองการผ่าตัดทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2004-2008

-คณะกรรมการที่ได้รับการรับรองการผ่าตัดพลาสติกและเข่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2008-2011

Professional Memberships                           

-สมาชิกสภาการแพทย์แห่งประเทศไทย (2546)

-สมาชิกสมาคมศัลยกรรมทั่วไปแห่งประเทศไทย (2551)

-สมาชิกชมรมศัลยกรรมระบบทางเดินอาหารส่วนบนแห่งประเทศไทย (2551)

-สมาชิกสมาคมแพทย์ศัลยกรรมพลาสติกและเข่าแห่งประเทศไทย (2555)

-สมาชิกสมาคมโอเรียนเต็ลแห่งประเทศไทย ศัลยกรรมความงาม (2014)

Work experience (ประสบการณ์การทำงาน)

กรกฎาคม 2015 – ปัจจุบัน

-แผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลตากสิน

-ที่ปรึกษาพิเศษที่โรงพยาบาลสมิติเวช

-ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

-ที่ปรึกษานอกเวลาโรงพยาบาลบางปะกอก

-ที่ปรึกษาชั่วคราวที่โรงพยาบาลราชบูรณะ

พฤษภาคม 2554 – มิถุนายน 2558

-ภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลสมุทรปราการ

-ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

-ภาควิชาศัลยศาสตร์ Oromaxillofacial คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

Research and Related Activities (การวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง)

-Anon Chayasadom, MD, Dunneun Vachirodom, MD, Vacharabong Budhisawat, MD, การผ่าตัดเสริมหน้าอกเต้านมในโรงพยาบาลศรีนครินทร์: คลินิกและผลลัพธ์ที่นำเสนอในการประชุมทางวิทยาศาสตร์ประจำปีครั้งที่ 35 ของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

Anon Chayasadom, นพ. พรเทพปั ณ ปรีห์, อ. ผลลัพธ์ที่สวยงามและมีประโยชน์ในแผ่นพับ Scrotal ทวิภาคี: การศึกษานำร่องนำเสนอในรายงานประจำปีของพลาสติกพลาสติกและศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

Experience in Plastic surgery (มีประสบการณ์ด้านการทำศัลยกรรมพลาสติก)

-ศัลยกรรมใบหน้าขากรรไกร

-การผ่าตัดเล็กและการปลูกถ่าย

-การบาดเจ็บที่มือ

-Burn Trauma and Burn Care

-การฟื้นฟูผิวหน้า, ลำต้นและแขนขา

-ปากแหว่งและเพดานโหว่

-ตัดปีกจมูก

-เสริมจมูก

-Rhytidectomy บนใบหน้า

– เสริมหน้าอก

-ลดขนาดเต้านม

-Abdominoplasty

-ดูดไขมัน

-การผ่าตัดแบบกะโหลกศีรษะ (ผู้ช่วย)

-การผ่าตัดแปลงเพศ (ผู้ช่วย)

-การผ่าตัดเล็กน้อยสำหรับการทำศัลยกรรมพลาสติก