พญ.คษา ต.วรพานิช

ทะเบียนแพทย์ 48184

ประวัติแพทย์ว่าน

แพทย์หญิง คษา ต.วรพานิช

การศึกษา

  • – ศึกษาที่สถาบันโรคผิวหนัง King’s College London, St John’s Institute of Dermatology (2018 – 2019)
  • – ศูนย์ผิวหนังแห่งชาติ Singapore (2017)
  • – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2008 – 2014)
  • – โรงเรียนอำพลไพศาล นนทบุรี (2005-2008)

ประสบการณ์

  • – แพทย์ผิวหนัง Meko Clinic (2020 – ปัจจุบัน)
  • – แพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น (มีค. 2020 – สค. 2020)
  • – Medical doctor ลงบนเว็บไซต์ Pobpad.com (2017- ธค. 2019)
  • – Medical doctor รมย์รวินท์ คลินิก (2016 – สค. 2018)
  • – Medical doctor เดิมแคร์ (2014 – 2016)
  • – อายุรแพทย์ Banna Hospital (2014)

ปรึกษาและนัดหมาย