นพ.อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ

ทะเบียนแพทย์ 35246

ผลงานศัลยกรรม ของแพทย์ยศ

ศัลยกรรมจมูก

แก้จมูกแบบ Open ให้จมูกที่แข็งและเบี้ยวเอียงเป็นสโลปหวาน โดยแพทย์ยศ [คุณดัชมิลล์]
แพทย์ยศ
 • เสริมจมูก
 • แก้จมูก
 • เทคนิค Open
ราคาเริ่มต้น 165,000 บาท เข้าชม 6,341 ครั้ง
เสริมจมูก ด้วยเทคนิค open แก้ปัญหาจมูกใหญ่ ปลายงุ้ม โดยแพทย์ยศ [คุณโฟว์]
แพทย์ยศ
 • เสริมจมูก
 • เทคนิค Open
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • เสริมจมูกผู้ชาย
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
 • ลดฮัมพ์จมูก
ราคาเริ่มต้น 144,000 บาท เข้าชม 15,112 ครั้ง
เสริมจมูก เปลี่ยนฮัมพ์สูงให้กลับมาสโลปสวย โดยแพทย์ยศ [คุณวอร์ม]
แพทย์ยศ
 • เสริมจมูก
 • ตะไบจมูก
ราคาเริ่มต้น 45,000 บาท เข้าชม 6,577 ครั้ง
รีวิว จมูก ทั้งหมดของ แพทย์ยศ(28)

ศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิว ตาสองชั้น ทั้งหมดของ แพทย์ยศ(12)

ศัลยกรรมปาก

รีวิว ปาก ทั้งหมดของ แพทย์ยศ(14)

ศัลยกรรมคาง

รีวิว คาง ทั้งหมดของ แพทย์ยศ(17)

ประวัติแพทย์ยศ

นายแพทย์ อุ้มยศ รัตนามหัทธนะ
Education (การศึกษา)

 • – แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
 • – วุฒิบัตรศัลยกรรตกแต่ง คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2558

Experiences (ประสบการณ์)

 • –แพทย์ใช้ทุนศัลยกรรม โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี 2550-2553
 • –แพทย์ประจำบ้าน หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2553-2558
 • – ศัลยแพทย์ตกแต่ง หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 2558-ปัจจุบัน
 • – ศัลยแพทย์ตกแต่ง เมโกะ คลินิก 2559-ปัจจุบัน

Professional memberships

 • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
 • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย
 • – สมาชิกราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ปรึกษาและนัดหมาย