COMING SOON....

ทะเบียนแพทย์ 38536

ผลงงานศัลยกรรม ของแพทย์ยง

ศัลยกรรมจมูก

เสริมจมูกยืดปลายพุ่งเทคนิค SuperNose Extension โดยหมอยง (คุณหยก)
แพทย์ยง
  • เสริมจมูก
  • ตกแต่งปลายจมูก
  • ตัดปีกจมูก
  • ตะไบจมูก
ราคาเริ่มต้น 57,500 บาท เข้าชม 271 ครั้ง
เสริมจมูก ปลายพุ่ง สันสโลป สวยเป็นธรรมชาติ โดยแพทย์ยง [คุณกร]
แพทย์ยง
  • เสริมจมูก
  • ตกแต่งปลายจมูก
  • เสริมจมูกผู้ชาย
ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท เข้าชม 870 ครั้ง
เสริมจมูก ให้สันจมูกสโลป ปลายพุ่ง สะใจ โดยแพทย์ยง [คุณนัท]
แพทย์ยง
  • เสริมจมูก
  • เสริมจมูกผู้ชาย
  • ตัดปีกจมูก
ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท เข้าชม 945 ครั้ง
รีวิว จมูก ทั้งหมดของ แพทย์ยง(18)

ประวัติแพทย์ยง

Education (การศึกษา)

-แพทยศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2003-2008

Postdoctoral training (การฝึกอบรมหลังปริญญาเอก)

-แผนกศัลยกรรมและศัลยกรรมพลาสติกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2012-2016

Principle clinical and hospital services responsibilities

-แพทย์ฝึกงานโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ประเทศไทย 2009-2010

-แพทย์แพทย์โรงพยาบาลเมตาตรารักษ์นครปฐม 2010-ปัจจุบัน

-แผนกศัลยกรรมและศัลยกรรมพลาสติกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2012-2016

Major interests

-การผ่าตัดใบหน้าขากรรไกร
-การผ่าตัดเล็ก

Activities

-อาสาสมัครแพทย์ของ Operation Smile Thailand
-อาสาสมัครของสภากาชาดไทย