นพ.ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

ทะเบียนแพทย์ 38536

ผลงานศัลยกรรม ของแพทย์ยง

ศัลยกรรมจมูก

เสริมจมูกเปลี่ยนสาวจมูกเนื้อน้อยให้สโลปปลายพุ่งธรรมชาติ โดยแพทย์ยง
แพทย์ยง
 • เสริมจมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
ราคาเริ่มต้น 70,000 บาท เข้าชม 4,681 ครั้ง
เสริมจมูก ยืดปลายพุ่ง เทคนิค SuperNose Extension โดยหมอยง (คุณหยก)
แพทย์ยง
 • เสริมจมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตัดปีกจมูก
 • ตะไบจมูก
ราคาเริ่มต้น 57,500 บาท เข้าชม 3,899 ครั้ง
รีวิว จมูก ทั้งหมดของ แพทย์ยง(21)

ประวัติแพทย์ยง

นายแพทย์ ยงเกียรติ ธนะเจริญพาณิชย์

การศึกษา (Education)

 • – แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2546-2551)
 • – วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555-2559)

ประสบการณ์ทำงาน (Experience)

 • – แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (2552-2553)
 • – โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ จังหวัดนครปฐม (2553-ปัจจุบัน)
 • – เมโกะ คลินิก (2561-ปัจจุบัน)

Professional memberships

 • – สมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย

Activities

 • – แพทย์อาสา มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand)
 • – แพทย์อาสา สภากาชาดไทย

ปรึกษาและนัดหมาย