พญ.จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

ทะเบียนแพทย์ 45830

ผลงานผิวพรรณ ของแพทย์มิ้ว

ประวัติแพทย์มิ้ว

แพทย์หญิง จุฬาลักษณ์ ต่อกิจไพบูลย์

การศึกษา (Education)

  • – อนุปริญญาสาขาตจวิทยาและศัลยกรรมผิวหนังสถาบันโรคผิวหนัง ประเทศไทย  (2017-2018)
  • – คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล (2007-2012)

ประสบการณ์ (Experince)

  • – เมโกะ คลินิก (2016-ปัจจุบัน)
  • – พฤกษาคลินิก (2015-2016)
  • – โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์ (2014-2015)
  • – แพทย์ฝึกหัดที่โรงพยาบาลป่าพลพยุหะเสนาและโรงพยาบาลเลาขวัญ (2013-2014)