นพ.ธนนท์นัต กันต์นพฤทธิ์

ทะเบียนแพทย์ 39880
แพทย์ประจำ เมโกะ คลินิก คุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฉีดฟิลเลอร์ และได้รับการยกย่องจาก บริษัท Galderma ให้เป็น Restylane Trainer ตำแหน่ง LOCAL MENTOR TRAINER (LMT) ซึ่งมีเพียง 10 คนในไทยเท่านั้น!!! อีกทั้งยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนแพทย์ผิวหนังและความงามด้านการฉีด Filler ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด รวมทั้งมีความชำนาญพิเศษด้านการปรับแต่งรูปหน้าให้ได้สัดส่วนสวยงาม โดยคุณหมอมีเทคนิคที่จะช่วยเติมเต็มเอกลักษณ์ให้สวยและเป็นตัวเองมากที่สุด ดังแนวคิดที่ว่า "Your Face is one of a kind." #SignatureMe

ผลงานผิวพรรณ ของแพทย์ทิน

ประวัติแพทย์ทิน

นายแพทย์ ธนนท์นัต กันต์นพฤทธิ์

Education (การศึกษา)

  • – แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2553)
  • – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ), มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (2555)
  • – งานวิจัยเรื่อง The effect of idebenone and retinoic acid on grabellar and fronfal line (2554)

Experience (ประสบการณ์)

  • – Meko Clinic   2012 – ปัจจุบัน

Speaker & Trainer
2016 – 2017

– GAIN Tour workshops : Samitivej hospital, Yindee Pracharaj Hospital and many popular chain clinics
– GAIN skill booster : How to make male look more musculine, TRIAA
– GAIN : Harmonized Midface, TRIAA
– GAIN, Anatomy Cadaveric master class, Chulalongkorn University
– GAIN : Butterfly face lift at Restylane training center, Bangkok
– MFU, Lecturer and Demonstrator in Filler Injection class

2018

– AMP : Basic to Intermediate Filler Injection, Jan 2019, Bangkok
– GAIN Tour workshop : Balance Midface, Jan 2018 at Chaingmai Thai medical center
– AMP : Basic to Intermediate Filler Injection, Feb 2018, BANGKOK
– MFU : Lecture on How to harmonize midface naturally, Feb 2018 at Mae Fah Luang University, Asoke
– TAARM : Elegant Lower face with filler injection, Bangkok
– GAIN, Anatomy Cadaveric master class, Feb 2018 at Chulalongkorn University
– Skill Booster : Butterfly face lift with filler, Feb 2018 at Restylane training center, Bangkok
– AMP : Intermediate Filler Injection, Feb 2018, Bangkok
– AMP : Advance Filler Injection, Mar 2018, Bangkok
– AMP : Lecture on Filler Injection for Myanmar Doctor , Feb 2018, Bangkok
– GAIN Tour workshop : Balance Midface, Feb 2018 at KhonKaen Ram Hospital
– Jutendo University collab. with MFU annual conference, Perioral and Lower face rejuvenatation, Apr 2018, Bangkok
– AMP : Advance Filler Injection, Apr 2018, Bangkok
– GAIN, Cupid Forhead Injection, May 2018 at Restylane Training center
– GAIN Tour workshop : Balance Midface, May 2018 at Samitivej Hospital
– AMP : Sexy Lips Filler Injection, May 2018, Bangkok
– GAIN Tour workshop : Balance Midface, May 2018 at Popular chain clinic, Bangkok
– GAIN Tour workshop : Balance Midface, May 2018 at Meko clinic, Bangkok
– GAIN, Anatomy Cadaveric master class, Jun 2018 at Chulalongkorn University
– AMP : Cheek – Chin Realation with Filler Injection, Jun 2018, Bangkok
– GAIN : Thought Leader, Jun 2018, ATHENS, GREECE
– GAIN, Midface rejuvenation with NASHA, July 2018 at TRIAA Holistic medical center
– AMP : Cheek – Chin Realation with Filler Injection, July 2018, Bangkok
– GAIN, Whole face with OBT Injection, July 2018 at Restylane Training center
– AMP : Cheek contouring Filler Injection, Aug 2018, Bangkok
– AMP : All about Eyes with Filler Injection, Sep 2018, Bangkok
– GAIN, Whole face with OBT Injection, Sep 2018 at Restylane Training center
– GAIN, Anatomy Cadaveric master class, Oct 2018 at Chulalongkorn University
– GAIN, True Lift with NASHA & OBT, July 2018 at TRIAA Holistic medical center
– AMP : Temporal and Forehead Filler Injection, Sep 2018, Bangkok
– GAIN, Thailand Expert meeting, Nov 2018, KhaoYai
– AMP : Advance Filler Injection , Dec 2018, Bangkok
– AMP : Lecture on Filler Injection for Myanmar Doctor , Dec 2018, Bangkok
– ATAP : Recent & Advance in Aesthetic medicine, Bangkok

2019

– AMP : Advance Filler Injection , 6 Jan 2019, Bangkok
– ATAP : Lower face and Neck Restoration 18-20 Jan 2019, Bangkok
– AMP : Korean Lips Filler Injection , 26 Jan 2019, Bangkok
– GAIN, Butterfly Lift Injection, 27 Jan 2018 at Restylane Training center
– AMP : Korean Lips Filler Injection , 17 Feb 2019, Bangkok
– GAIN, Anatomy Cadaveric master class, 20 Feb 2019 at Chulalongkorn University
– GAIN Tour workshop : Balance Midface, 28 Feb 2019 at Meko clinic, Bangkok
– GAIN, Butterfly Lift Injection, 3 Mar 2019at Restylane Training center
– AMP : How to correct maxilla insufficiency with Filler Injection , 17 Feb 2019, Bangkok
– GAIN, Anatomy Cadaveric master class, 18 Mar 2019 at Chulalongkorn University
– GAIN, Butterfly Lift Injection, 31 Mar 2019nat Restylane Training center
– TAARM, Whole face approach with Filler Injection, 21-22 Apr2019, Bangkok
– AMP : Create Dolly Eyes with Filler Injection , 28 Apr 2019, Bangkok
– 7th ITCAM (ThaiCosDerm), Launch New Technique for Lower face injection, Bangkok
– MFU, lecturer & Demonstrator in Filler Class, MFU, Bangkok
– GAIN, Butterfly Lift Injection, 12 May 2019 at Restylane Training center
– AMP : Chin Contouring with Filler Injection , 19 May 2019, Bangkok
– GAIN, Forehead filler Injection, 23 Jun 2019 at Restylane Training center
– AMP : Preauricular Contouring with Filler Injection , 23 June 2019, Bangkok
– GAIN, Anatomy Cadaveric master class, 27 Jun 2019 at Chulalongkorn University
– AMP : Basic to Intermediate Filler Injection , 21 July 2019, Bangkok
– GAIN, Butterfly Lift Injection, 18 Aug 2019 at Restylane Training center
– AMP : Advance Filler Injection , 18 Aug 2019, Bangkok
– Lighting the Future together, Department of Dermatology of Jutendo university collab. MFU, Sep 2019
– Asia Pacific Galderma Local Mentor Trainer (APAC 2019)”

 

ปรึกษาและนัดหมาย