พญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

ทะเบียนแพทย์ -

ประวัติแพทย์ชญาณิน

พญ.ชญาณิน อุดมวัจนศักดิ์

EDUCATION (การศึกษา)

– พ.ศ.2550-2556, แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
– พ.ศ.2560-2563, จักษุวิทยา รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์

EXPERIENCES (ประสบการณ์)

– พ.ศ.2558-2559, แพทย์ โรงพยาบาลสมุทรสาคร
– พ.ศ.2563- ปัจจุบัน, จักษุแพทย์ โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว
– พ.ศ.2565-ปัจจุบัน, เมโกะคลีนิค

PROFESSIONAL LICENSE AND MEMBERSHIPS (ใบอนุญาตระดับมืออาชีพ)

– Thai Medical Council license, เกียรตินิยมอันดับ 1, พ.ศ.2556
– วุฒิบัตรจักษุวิทยา Thai Board of Ophthalmology, พ.ศ.2563
– วุฒิบัตรสาขาจักษุวิทยา จากสภาจักษุวิทยานานาชาติ ประเทศอังกฤษ(Fellow of International Council of Ophthalmology (FICO)), พ.ศ.2563

ปรึกษาและนัดหมาย