นพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย

ทะเบียนแพทย์ 43531

ผลงานศัลยกรรม ของแพทย์กานต์

ศัลยกรรมจมูก

เสริมจมูก ทรงสโลปปลายพุ่ง บอกลาจมูกทู่ ปลายจมูกเนื้อน้อย โดยแพทย์กานต์ [คุณฟ้า]
แพทย์กานต์
 • เสริมจมูก
 • ตกแต่งปลายจมูก
 • ตะไบจมูก
ราคาเริ่มต้น 70,000 บาท เข้าชม 6,386 ครั้ง
เสริมจมูก โด่งธรรมชาติ โดยแพทย์กานต์ [คุณกุ้ง]
แพทย์กานต์
 • เสริมจมูก
ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท เข้าชม 2,028 ครั้ง
รีวิว จมูก ทั้งหมดของ แพทย์กานต์(4)

ประวัติแพทย์กานต์

นายแพทย์ วีรกานต์ สถิตนิรามัย

การศึกษา (Education)

 • – แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2006-2012
 • – ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2015-2020

ประสบการณ์  (Experience)

 • – ภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง, ASAN Medical Centre, Seoul, Korea.
 • – ภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง, Chang Gung International Medical Centre, Taiwan.
 • – ศัลยกรรมตกแต่ง เมโกะ คลินิก

Professional Membership

 • – แพทย์สภาแห่งประเทศไทย (2012)
 • – สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย (2020)
 • – สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงามแห่งประเทศไทย (2020)
 • – ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (2020)

 

ปรึกษาและนัดหมาย