นพ.วีรกานต์ สถิตนิรามัย

ทะเบียนแพทย์ 43531

ผลงานศัลยกรรม ของแพทย์กานต์

ศัลยกรรมจมูก

รีวิว จมูก ทั้งหมดของ แพทย์กานต์(4)

ประวัติแพทย์กานต์

นายแพทย์ วีรกานต์ สถิตนิรามัย

การศึกษา (Education)

  • – แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล 2006-2012
  • – ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2015-2020

ประสบการณ์  (Experience)

  • – ภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง, ASAN Medical Centre, Seoul, Korea.
  • – ภาควิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง, Chang Gung International Medical Centre, Taiwan.
  • – ศัลยกรรมตกแต่ง เมโกะ คลินิก

Professional Membership

  • – แพทย์สภาแห่งประเทศไทย (2012)
  • – สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย (2020)
  • – สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเพื่อความงามแห่งประเทศไทย (2020)
  • – ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย (2020)