พญ.วรนันท์ กัมมารพัฒน์

ทะเบียนแพทย์ -

ผลงานศัลยกรรม ของแพทย์นัน

ศัลยกรรมตาสองชั้น

รีวิว ตาสองชั้น ทั้งหมดของ แพทย์นัน(4)

ประวัติแพทย์นัน

Education (การศึกษา)

-โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 2000-2002

-คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล 2003-2009

-โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดล 2012-2017

Experience/activity (ประสบการณ์ / กิจกรรม)

-กรรมการสมาคมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (2546)

-เข้าร่วมการประชุมแห่งชาติจัดโดยสหพันธ์แพทย์นานาชาติ (IFMSA) (2005)

-โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในแผนกศัลยกรรมพลาสติกและฟื้นฟูมหาวิทยาลัยโตเกียว (2009)

-การฝึกงานทั่วไปในโรงพยาบาลยโสธร (2552)

-ฝึกงานในแผนกศัลยกรรมทั่วไปที่ Panyananthaphikkhu Chonprathan Medical Center (2010)

-ฝึกงานที่แผนกศัลยกรรมทั่วไปโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (2554)

-ผู้มาเยี่ยมคลินิคด้านศัลยกรรมตกแต่งและฟื้นฟูโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยโตเกียว (ตุลาคม 2559)

-หลักสูตรการศึกษา ISAPS สำหรับผู้พักอาศัยและเพื่อน (ตุลาคม 2559)

-ผู้มาเยี่ยมคลินิคด้านศัลยกรรมจุลศัลยกรรมขั้นสูงการผ่าตัดพลาสติกและการสร้างใหม่มหาวิทยาลัยการแพทย์ของจีน (มกราคม 2560)

-เยี่ยมชมโรงพยาบาลที่ระลึก Chang Gung (กรกฎาคม 2017)

 

ปรึกษาและนัดหมาย