พญ.คษา ต.วรพานิช

ทะเบียนแพทย์ 48184
พญ.คษา ต.วรพานิช แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมความงามผิวพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ

ผลงานผิวพรรณ ของพญ.คษา ต.วรพานิช

ผิวพรรณDetox Cocktail

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

ผิวพรรณUlthera

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

ผิวพรรณUlthera Signature

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

ผิวพรรณกำจัดขน

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

ผิวพรรณThermage

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

ผิวพรรณHifu

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

ประวัติพญ.คษา ต.วรพานิช

แพทย์หญิง คษา ต.วรพานิช

Kasa Tor-warabhanich,M.D.

การศึกษา

 • – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2008 – 2014)
 • – Master of Science in Clinical Dermatology ศึกษาที่สถาบันโรคผิวหนัง คิงส์คอลเลจลอนดอน , St John’s Institute of Dermatology (2018 – 2019)

ประสบการณ์

 • – อายุรแพทย์ โรงพยาบาลบ้านนา (2014)
 • – แพทย์ที่เดิมแคร์ (2014 – 2016)
 • – แพทย์ที่รมย์รวินท์ คลินิก (2016 – สค. 2018)
 • – แพทย์ผู้ในคำแนะนำสำหรับการดูแลสุขภาพทั่วไปและการใช้ยา บนเว็บไซต์พบแพทย์ (2017- ธค. 2019)
 • – แพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น (มีค. 2020 – สค. 2020)
 • – แพทย์ผิวหนัง Meko Clinic (2020 – ปัจจุบัน)

Certifications

 • – Excellent Negotiation, Thammasat University (February 2018)
 • – PRP Training, American board of Aesthetics Medicine (December 2017)
 • – Visiting fellow in General and Paediatric Dermatology, Singapore Skin Centre (July 2017)
 • – Association Member of Dermatological Society of Thailand (April 2017)
 • – Cosmetic Dermatology, Ramathibodi Hospital (October 2016)
 • – Filler Injection Training, Mae Fah Luang University (February 2015)
 • – Advanced Botox Injection Training (January 2015)