พญ.คษา ต.วรพานิช

ทะเบียนแพทย์ 48184
พญ.คษา ต.วรพานิช แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมความงามผิวพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ

ผลงานหมวดผิวพรรณ ของพญ.คษา ต.วรพานิช

หมวดผิวพรรณbelotero

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

หมวดผิวพรรณRejuran

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

หมวดผิวพรรณร้อยไหม

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

หมวดผิวพรรณMorpheus8

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

หมวดผิวพรรณฟิลเลอร์ใต้ตา

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

หมวดผิวพรรณฟิลเลอร์ปรับรูปหน้า

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

หมวดผิวพรรณmeso fat

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

หมวดผิวพรรณB-tox

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

หมวดผิวพรรณUlthera

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

หมวดผิวพรรณDuo Teslasculpt

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

หมวดผิวพรรณUlthera

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

หมวดผิวพรรณUlthera Signature

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

หมวดผิวพรรณรีวิวการกำจัดขน

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

หมวดผิวพรรณThermage

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

หมวดผิวพรรณThermage Signature

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

หมวดผิวพรรณรีวิว Hifu

ยังไม่มีรีวิวของพญ.คษา ต.วรพานิช

ประวัติพญ.คษา ต.วรพานิช

แพทย์หญิง คษา ต.วรพานิช

Kasa Tor-warabhanich,M.D.

การศึกษา

 • – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2008 – 2014)
 • – Master of Science in Clinical Dermatology ศึกษาที่สถาบันโรคผิวหนัง คิงส์คอลเลจลอนดอน , St John’s Institute of Dermatology (2018 – 2019)

ประสบการณ์

 • – อายุรแพทย์ โรงพยาบาลบ้านนา (2014)
 • – แพทย์ที่เดิมแคร์ (2014 – 2016)
 • – แพทย์ที่รมย์รวินท์ คลินิก (2016 – สค. 2018)
 • – แพทย์ผู้ในคำแนะนำสำหรับการดูแลสุขภาพทั่วไปและการใช้ยา บนเว็บไซต์พบแพทย์ (2017- ธค. 2019)
 • – แพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น (มีค. 2020 – สค. 2020)
 • – แพทย์ผิวหนัง Meko Clinic (2020 – ปัจจุบัน)

Certifications

 • – Excellent Negotiation, Thammasat University (February 2018)
 • – PRP Training, American board of Aesthetics Medicine (December 2017)
 • – Visiting fellow in General and Paediatric Dermatology, Singapore Skin Centre (July 2017)
 • – Association Member of Dermatological Society of Thailand (April 2017)
 • – Cosmetic Dermatology, Ramathibodi Hospital (October 2016)
 • – Filler Injection Training, Mae Fah Luang University (February 2015)
 • – Advanced Botox Injection Training (January 2015)