พญ.คษา ต.วรพานิช

ทะเบียนแพทย์ 48184
พญ.คษา ต.วรพานิช แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านผิวพรรณ/เลเซอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมความงามผิวพรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านเสริมความงามยกกระชับ

ผลงานหมวดผิวพรรณ ของพญ.คษา ต.วรพานิช

ประวัติพญ.คษา ต.วรพานิช

แพทย์หญิง คษา ต.วรพานิช

Kasa Tor-warabhanich,M.D.

การศึกษา

  • – คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2008 – 2014)
  • – Master of Science in Clinical Dermatology ศึกษาที่สถาบันโรคผิวหนัง คิงส์คอลเลจลอนดอน , St John’s Institute of Dermatology (2018 – 2019)

ประสบการณ์

  • – อายุรแพทย์ โรงพยาบาลบ้านนา (2014)
  • – แพทย์ที่เดิมแคร์ (2014 – 2016)
  • – แพทย์ที่รมย์รวินท์ คลินิก (2016 – สค. 2018)
  • – แพทย์ผู้ในคำแนะนำสำหรับการดูแลสุขภาพทั่วไปและการใช้ยา บนเว็บไซต์พบแพทย์ (2017- ธค. 2019)
  • – แพทย์ผิวหนังโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่น (มีค. 2020 – สค. 2020)
  • – แพทย์ผิวหนัง Meko Clinic (2020 – ปัจจุบัน)

Certifications

  • – Excellent Negotiation, Thammasat University (February 2018)
  • – PRP Training, American board of Aesthetics Medicine (December 2017)
  • – Visiting fellow in General and Paediatric Dermatology, Singapore Skin Centre (July 2017)
  • – Association Member of Dermatological Society of Thailand (April 2017)
  • – Cosmetic Dermatology, Ramathibodi Hospital (October 2016)
  • – Filler Injection Training, Mae Fah Luang University (February 2015)
  • – Advanced Botox Injection Training (January 2015)