นพ.อนนท์ ชยสดมภ์

ทะเบียนแพทย์ 38536
นพ.อนนท์ ชยสดมภ์ แพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมความงาม ด้านศัลยกรรมเสริมความงาม ศัลยแพทย์เฉพาะทางตกแต่งและเสริมสร้างที่มีประสบการณ์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งมากว่า 10 ปี มีเคสมาแล้วมากมาย ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ ตกแต่งแห่งประเทศไทย (Society of Plastic and Reconstructive Surgeons of Thailand) โดดเด่นด้านการทำศัลยกรรมจมูกให้ทรงจมูก ดูโด่งสวยอย่างเป็นธรรมชาติ

ผลงานศัลยกรรม ของนพ.อนนท์ ชยสดมภ์

ประวัตินพ.อนนท์ ชยสดมภ์

นายแพทย์ อนนท์ ชยสดมภ์
Education (การศึกษา)

 • – แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540-2546)
 • –  แพทย์ศาสตร์เพิ่มพูนทักษะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546-2547)
 • – วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2547-2550)
 • – วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550-2553)

Experience (ประสบการณ์) 2558-ปัจจุบัน

 • – ศัลยแพทย์ตกแต่ง หน่วยศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลตากสิน
 • – ศัลยแพทย์ตกแต่ง เมโกะคลินิกเวชกรรม
 • – Part time Consultant โรงพยาบาลสมิติเวช, โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลบางปะกอก, โรงพยาบาลราชบูรณะ

Professional Memberships                           

 • – Member of the Medical Council of Thailand (2003) – Member of the Thai Society of General Surgery (2008)
 • – Member of Upper GI Tract Surgical Club of Thailand (2008)
 • – Member of Thai Soceity of Plastic and Reconstructive Surgery (2012)
 • – Member of Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery (2014)